Tyto stránky vznikly jako součást dizertační práce na výše uvedené téma. Jejich hlavním cílem je osvětlit úlohu vícekriteriálního rozhodování využitého při realizaci praktické části dizertační práce.

Námět dizertační práce - Stěžejním problémem při nasazování systému dálkově ovládaných prvků v distribučních trafostanicích městských kabelových sítí je nalezení metodiky výběru vhodných lokalit, kde bude instalace těchto prvků nejaktuálnější a nejvhodnější. Zjednodušeně řečeno, je nutno seřadit soubor stávajících zastaralých vypínačů, určených k náhradě, podle nutnosti jejich výměny za nové, dálkově ovládané vypínače. K tomu lze s výhodou využít některé z četných metod mutlikriteriální analýzy (MCA).

Základy teorie MCA jsou uvedeny v přiložené dizertační práci. Na těchto stránkách je rovněž možno najít odkaz na program MCA7 pro jednoduchou aplikaci několika typů multikriteriálních metod.

(c) Petr Korviny 2017 - 2024
acebook