Zde se můžete podívat na náhledy různých oken programu MCA7 a udělat si tak představu, jak program vypadá. Další obrázky i s popisem najdete v uživatelské příručce.


Náhled okna určeného pro statistické vyhodnocování souboru dat (např. vah kritérií).


Vstupní okno programu MCA7 po načtení datového souboru.


Úvodní okno pro výpočet vah kritérií.


Okno s výpočtem provedeným metodami IPA a CDA.


Okno pro zadávání hodnot nutných k výpočtu vah kritérií.

(c) Petr Korviny 2017 - 2024
acebook