Pracnost vícekriteriálních metod je přímo předurčuje pro řešení pomocí výpočetní techniky. Z uvedeného důvodu byl v rámci této dizertační práce vytvořen program MCA7, který umožňuje provádět aplikovaný výpočet níže uvedených metod multikriteriální analýzy, a to:

Zároveň program usnadňuje určování vah kritérií následujícími metodami:

Program byl vytvořen v programovacím jazyce MS Visual Basic 6.0 Professional Edition a svým zaměřením je určen pro běžné uživatele výpočetní techniky, jejichž zájmem je, aplikovat rychlým a snadným způsobem výpočetní metody mutlikriteriálního rozhodování na konkrétní příklady. Kromě základních znalostí ovládání operačního systému Windows 95/98 a tabulkového procesoru MS Excel 97/2000 neklade program MCA7 žádné speciální požadavky na svého uživatele. Ten se tak může plně koncentrovat na problematiku vícekriteriálního rozhodování a není nucen zdlouhavě studovat ovládání programu MCA7. To je navíc zcela intuitivní a doplněné nápovědou ve formě uživatelské příručky, kterou lze případně i vytisknout. Příručka k programu MCA7 je rovněž součástí dizertační práce.

(c) Petr Korviny 2017 - 2024
acebook