Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Úvod

Tyto stránky vznikly jako součást dizertační práce na výše uvedené téma. Jejich hlavním cílem je osvětlit úlohu vícekriteriálního rozhodování využitého při realizaci praktické části dizertační práce.

Námět dizertační práce - Stěžejním problémem při nasazování systému dálkově ovládaných prvků v distribučních trafostanicích městských kabelových sítí je nalezení metodiky výběru vhodných lokalit, kde bude instalace těchto prvků nejaktuálnější a nejvhodnější. Zjednodušeně řečeno, je nutno seřadit soubor stávajících zastaralých vypínačů, určených k náhradě, podle nutnosti jejich výměny za nové, dálkově ovládané vypínače. K tomu lze s výhodou využít některé z četných metod mutlikriteriální analýzy (MCA).

Základy teorie MCA jsou uvedeny v přiložené dizertační práci. Na těchto stránkách je rovněž možno najít odkaz na program MCA7 pro jednoduchou aplikaci několika typů multikriteriálních metod a on-line verzi programu iMCA7 (napsanou v jazyce PHP4).