Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Výpočet a seřazení variant metodou WSA

Zde zadejte počet kritérií a počet variant. Zadávat můžete pouze kladná celá čísla od 1 do 9.

Zadejte počet kritérií: (1 až 9)

Zadejte počet variant: (1 až 9)

Import dat ze souboru