Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Výpočet vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka

Zadejte počet kritérií, která budou vzájemně srovnávána pomocí metody Fullerova trojúhelníka. Maximální počet kritérií je omezen na 9. Takže zadejte do buňky kladné celé číslo od 3 do 9. Rozhodovat o důležitosti dvou kritérií můžete i bez pomoci Fullerovy metody. Poté stiskněte tlačítko Další >.

(3 až 9)