Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Internetová verze programu MCA7 - iMCA7

V rámci dizertační práce byl kromě počítačového programu MCA7 vytvořen i jeho internetový klon, který má určitá omezení oproti původní verzi, avšak je možné využívat jej prostřednictvím internetového prohlížeče.

iMCA7 byl vytvořen v programovacím jazyce PHP4 a má sloužit spíš jako ukázka možností, jež poskytuje mutlikriteriální analýza ve spojení s moderními technologiemi mezi něž internet bezesporu patří.

iMCA7 umožňuje výpočet vah kritérií pomocí Fullerova trojúhelníka a seřazení variant metodou WSA. Navíc je zde omezen počet kritérií a variant na 9.