Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Jak program vypadá

Zde se můžete podívat na náhledy různých oken programu MCA7 a udělat si tak představu, jak program vypadá. Další obrázky i s popisem najdete v uživatelské příručce.

Vstupní okno programu MCA7 Výpočet metodami IPA a CDA Výpočet vah kritérií

Vstupní okno programu MCA7 po načtení datového souboru.

Okno s výpočtem provedeným metodami IPA a CDA.

Úvodní okno pro výpočet vah kritérií.

     
Váhy kritérií - editace Statistické zpracovnání hodnot

Okno pro zadávání hodnot nutných k výpočtu vah kritérií.

Náhled okna určeného pro statistické vyhodnocování souboru dat (např. vah kritérií).