Multikriteriální analýza dálkově řízených prvků v distribučních sítích vn

Petr Korviny


Dizertace

Program MCA7, včetně těchto webových stránek, vznikl jako součást dizertační práce. Protože v ní byla použita citlivá data, nebude zde zveřejněn celý její text ani výstupy. Ovšem teoretická část, kde se čerpalo z veřejně dostupných informačních zdrojů, je k dispozici například zde. Jedná se o soubor ve formátu PDF, který byl vytvořen v sázecím programu LaTeX a prohlížet si jej můžete například programem Adobe Reader.